Gameplan oppslag.png

Gameplan

Bruk Gameplan når du skal forberedestarte opp, planlegge og holde oversikt i prosjektet. 

Last ned / skriv ut

 

Idépitch oppslag.png

Idépitch

Bruk Idépitch for å tydeliggjøre og presentere ideer/konsepter i den kreative prosessen.

Last ned / skriv ut

Gavekort oppslag.png

Gavekort

Bruk Gavekort for å gi hverandre personlig feedback underveis eller ved prosjektslutt. 

Last ned / skriv ut

Båten oppslag.png

Båten

Bruk Båten for å evaluere roller og gi hverandre feedback underveis eller ved prosjektslutt. 

Last ned / skriv ut 

To do-liste oppslag.png

To do-liste

Bruk To do-liste for å effektivisere arbeidsdagen og prioritere arbeidsoppgaver i prosjektet.

Last ned / skriv ut

 

Prosjektlederens kompass oppslag.png

Prosjektlederens kompass

Bruk Prosjektlederens kompass for å holde oversikt og prioritere dine lederoppgaver.

Last ned / skriv ut

Personlig SWOT oppslag.png

Personlig SWOT

Bruk Personlig SWOT for å kartlegge hver enkelt teamdeltaker i starten av prosjektet.

Last ned / skriv ut

Evalueringshjulet oppslag.png

Evalueringshjulet

Bruk Evalueringshjulet for å evaluere og justere prosjektet, teamet, prosessen eller produktet. 

Last ned / skriv ut

Barometeret oppslag.png

Barometeret

Bruk Barometeret til å evaluere produktet, prosessen, prosjektet eller teamet.

Last ned / skriv ut 

 

Prosjektpilen oppslag.png

Prosjektpilen

Bruk Prosjektpilen når du skal lage en handlingsplan i starten av prosjektet.

Last ned / skriv ut

De magiske 3 oppslag.png

De magiske 3 

Bruk De magiske 3  når du skal planlegge og strukturere en viktig presentasjon. 

Last ned / skriv ut 

Team-SWOT oppslag.png

Team-SWOT

Bruk Team-SWOT for å kartlegge styrker og svakheter i teamet i starten av prosjektet.

Last ned / skriv ut

Den store finalen oppslag.png

Den store finalen

Bruk Den store finalen til å planlegge, strukturere og iscenesette en presentasjon. 

Last ned / skriv ut

Teateret oppslag.png

Teateret

Bruk Teateret for å evaluere teamet og justere rollene underveis eller ved prosjektslutt.

Last ned / skriv ut

Bør og gjør oppslag.png

Bør og gjør

Bruk Bør og gjør for å gi konstruktiv og personlig feedback til hverandre i teamet. 

Last ned / skriv ut

Finn lederen i deg oppslag.png

Finn lederen i deg

Bruk Finn lederen i deg for å klargjøre deg selv for prosjektlederrollen i starten av et prosjekt.

Last ned / skriv ut

Kompetansestjernen oppslag.png

Kompetansemodellen

Bruk Kompetansemodellen i starten og slutten av et prosjekt for å kartlegge kompetanse og måle utviklinge til teamdeltakerne.

Last ned / skriv ut

Kjøreplan oppslag.png
Storyline oppslag.png

Kjøreplan

Bruk Kjøreplan for å planlegge arbeidsdag i teamet eller en workshop. 

Last ned / skriv ut

Storyline

Bruk Storyline for å evaluere prosjektforløpet og teamprosessen.

Last ned / skriv ut

Prioriteringskaken

Bruk Prioriteringskaken for å få oversikt i prosjektet og prioritere bedre som leder.

Last ned / skriv ut

Kjøreplan: Evaluering

Bruk Kjøreplan for Evaluering til å strukturere prosessen når teamet skal evaluere prosjektet.

Last ned / skriv ut

Fargetypetesten

Bruk Fargetypetesten for å kartlegge personlighetstypene i teamet og prosjektet.

Last ned / skriv ut

Kjøreplan: Idéutvikling

Bruk Kjøreplan for Idéutvikling til å strukturere prosessen når teamet skal utvikle ideer

Last ned / skriv ut

Kjøreplan: Planlegging

Bruk Kjøreplan for Planlegging for å strukturere prosessen når teamet skal legge en felles plan.

Last ned / skriv ut