penn.jpg

Barometeret

Spørreundersøkelser bruker det hele tiden. Tallfesting og skalaer for å måle hvor sterkt du mener noe osv. Ved å bruke Barometeret når du skal evaluere noe, hjelpes deltakerne til å bli konkrete og tydelige i sine vurderinger.  Noe vi har en tendens til å slite kraftig med. Bruk Barometeret når du skal evaluere prosjektet, prosessen, teamet, produktet eller deg selv underveis eller på slutten av et prosjekt. Les mer om verktøyet, få full instruksjon og tilgang til verktøymalen ved å følge linken under.

Last ned / skriv ut